Mohamed El-Erian (PIMCO): "Dit zou kunnen verklaren waarom beleidsresultaten alsmaar niet voldoen aan de verwachtingen van beleidsmakers zelf, laat staan aan wat nodig is om belangrijke en groter wordende economische uitdagingen aan te pakken. Vanaf het begin is er een expliciete erkenning dat - door de aard van de dynamiek en vooral gegeven de veranderlijkheid van de wereldeconomie - niet elke stap om tot het uiteindelijke doel van het beleid te komen van te voren kan worden bepaald. In plaats daarvan gaat het om het identificeren van de eerste reeks stappen en deze daarna te laten evolueren in passende en responsieve vervolgstappen. Deze evolutie vereist een proces van voortdurend leren, tussentijdse aanpassingen, experimenteren en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Of het nu gaat om Europa of de VS, het welzijn van burgers - en daarmee het welzijn van de wereldeconomie - vergt veel beter pragmatisch en adaptief beleid. Een fundamentele herziening en hervorming van 'hoe' beleidsvorming plaats heeft kan de resultaten aanzienlijk verbeteren."

Mohamed El-Erian (PIMCO): "Dit zou kunnen verklaren waarom beleidsresultaten alsmaar niet voldoen aan de verwachtingen van beleidsmakers zelf, laat staan aan wat nodig is om belangrijke en groter wordende economische uitdagingen aan te pakken. Vanaf het begin is er een expliciete erkenning dat - door de aard van de dynamiek en vooral gegeven de veranderlijkheid van de wereldeconomie - niet elke stap om tot het uiteindelijke doel van het beleid te komen van te voren kan worden bepaald. In plaats daarvan gaat het om het identificeren van de eerste reeks stappen en deze daarna te laten evolueren in passende en responsieve vervolgstappen. Deze evolutie vereist een proces van voortdurend leren, tussentijdse aanpassingen, experimenteren en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Of het nu gaat om Europa of de VS, het welzijn van burgers - en daarmee het welzijn van de wereldeconomie - vergt veel beter pragmatisch en adaptief beleid. Een fundamentele herziening en hervorming van 'hoe' beleidsvorming plaats heeft kan de resultaten aanzienlijk verbeteren."