Naar verluid wordt hierover gediscussieerd binnen de ECB, evenals een verlaging van het rentetarief en het verschaffen van 12-maands leningen aan banken.

Naar verluid wordt hierover gediscussieerd binnen de ECB, evenals een verlaging van het rentetarief en het verschaffen van 12-maands leningen aan banken.