Recent heeft er echter een mentaliteitswijziging plaatsgevonden. Onder invloed van het Keynesiaans model is niet langer sparen maar wel consumeren het ultieme doel. Moeten sparen ontmoedigd worden wegens negatieve economische gevolgen?, zo luidt de vraag die velen zich stellen.

Moderne economen stellen dat een succesvolle economie niet langer op sparen maar op consumeren is gebaseerd. Maar anderzijds heeft verspilzucht van onze overheden de zwakke punten van het consumeren blootgelegd. Uiteindelijk mogen de voordelen van sparen niet onderschat worden, aldus Tyler Durden van Zero Hedge.

Recent heeft er echter een mentaliteitswijziging plaatsgevonden. Onder invloed van het Keynesiaans model is niet langer sparen maar wel consumeren het ultieme doel. Moeten sparen ontmoedigd worden wegens negatieve economische gevolgen?, zo luidt de vraag die velen zich stellen. Moderne economen stellen dat een succesvolle economie niet langer op sparen maar op consumeren is gebaseerd. Maar anderzijds heeft verspilzucht van onze overheden de zwakke punten van het consumeren blootgelegd. Uiteindelijk mogen de voordelen van sparen niet onderschat worden, aldus Tyler Durden van Zero Hedge.