Met name de naakte handel in credit- default swaps zou ofwel verboden of beperkt worden. De maatregelen zouden van tijdelijke aard kunnen zijn, in afwachting dat de Europese begrotingscrisis achter de rug is.

Een verbod op handel in credit- default swaps kan worden overwogen in geval zich 'tegennatuurlijke' gebeurtenissen voordien die het financieel systeem of het marktvertrouwen bedreigen.

Zowel de Franse president Nicolas Sarkozy als de Duitse kanselier Angela Merkel zijn van mening dat Europa snel maatregelen moet treffen om de financiële speculatie aan banden te leggen. Soms kan die speculatie namelijk tot ongewenste volatiliteit leiden.

Banken en overheden zijn op korte termijn afhankelijk van geld dat ze op de financiële markten kunnen ophalen. Volgens Richard Portes, professor economie aan de London Business School, is het in die segmenten van de markt waar de naakte handel in credit- default swaps het meeste schade kan aanrichten.

Met name de naakte handel in credit- default swaps zou ofwel verboden of beperkt worden. De maatregelen zouden van tijdelijke aard kunnen zijn, in afwachting dat de Europese begrotingscrisis achter de rug is. Een verbod op handel in credit- default swaps kan worden overwogen in geval zich 'tegennatuurlijke' gebeurtenissen voordien die het financieel systeem of het marktvertrouwen bedreigen. Zowel de Franse president Nicolas Sarkozy als de Duitse kanselier Angela Merkel zijn van mening dat Europa snel maatregelen moet treffen om de financiële speculatie aan banden te leggen. Soms kan die speculatie namelijk tot ongewenste volatiliteit leiden. Banken en overheden zijn op korte termijn afhankelijk van geld dat ze op de financiële markten kunnen ophalen. Volgens Richard Portes, professor economie aan de London Business School, is het in die segmenten van de markt waar de naakte handel in credit- default swaps het meeste schade kan aanrichten.