In principe zouden we dus blij kunnen zijn over de gulheid van het Belgische socialezekerheidsstelsel, maar we weten ook dat het pensioensysteem niet meer houdbaar was, zeker als we rekening houden met de vergrijzing van de bevolking.

Op welke leeftijd gaat u met pensioen?

Economic.Poll@ING heeft zeer recent nog aan de internetgebruikers gevraagd op welke leeftijd zij denken met (brug)pensioen te zullen gaan. De antwoordmogelijkheden werden gekozen op basis van de nieuwe bepalingen.

Vanaf 2013 wordt de minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te gaan (momenteel 60 jaar) verhoogd met 6 maanden per jaar. Zo komen we in 2016 aan een leeftijd van 62 jaar.

Opvallend is dat 43% van de internetgebruikers die deze vraag beantwoordden, denkt om voor de leeftijd van 62 jaar met pensioen te zullen gaan terwijl het percentage van personen die dat tussen 62 en 65 jaar denken te zullen doen veel lager ligt. Ongeveer een vierde van de respondenten denkt om na de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan.

Gevolgen nieuwe pensioenwat kunnen moeilijk ingeschat worden

In november 2010 had Economic.Poll@ING een soortgelijke vraag gesteld (de antwoordmogelijkheden waren echter iets verschillend van de meest recente poll). De resultaten van 2010 en 2012 leveren een interessante conclusie: bijna drie vierde van de respondenten wil graag met pensioen gaan voor zijn 65e verjaardag.

De nieuwe regering heeft de leeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken tot 62 jaar vanaf 2016. Het lijkt erop dat weinig mensen op dit moment al de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling goed kunnen inschatten.

In principe zouden we dus blij kunnen zijn over de gulheid van het Belgische socialezekerheidsstelsel, maar we weten ook dat het pensioensysteem niet meer houdbaar was, zeker als we rekening houden met de vergrijzing van de bevolking. Op welke leeftijd gaat u met pensioen? Economic.Poll@ING heeft zeer recent nog aan de internetgebruikers gevraagd op welke leeftijd zij denken met (brug)pensioen te zullen gaan. De antwoordmogelijkheden werden gekozen op basis van de nieuwe bepalingen. Vanaf 2013 wordt de minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te gaan (momenteel 60 jaar) verhoogd met 6 maanden per jaar. Zo komen we in 2016 aan een leeftijd van 62 jaar. Opvallend is dat 43% van de internetgebruikers die deze vraag beantwoordden, denkt om voor de leeftijd van 62 jaar met pensioen te zullen gaan terwijl het percentage van personen die dat tussen 62 en 65 jaar denken te zullen doen veel lager ligt. Ongeveer een vierde van de respondenten denkt om na de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan.Gevolgen nieuwe pensioenwat kunnen moeilijk ingeschat worden In november 2010 had Economic.Poll@ING een soortgelijke vraag gesteld (de antwoordmogelijkheden waren echter iets verschillend van de meest recente poll). De resultaten van 2010 en 2012 leveren een interessante conclusie: bijna drie vierde van de respondenten wil graag met pensioen gaan voor zijn 65e verjaardag. De nieuwe regering heeft de leeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken tot 62 jaar vanaf 2016. Het lijkt erop dat weinig mensen op dit moment al de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling goed kunnen inschatten.