Met een marktaandeel van bijna 8% is Yara volgens volgens Arnaud Delaunauy van Leleux een wereldwijde speler in de chemische industrie.

Globaal genomen bestaan de groepsactiviteiten vnl. uit het winnen van mineralen uit de aardbodem (fosfor, kalium, enz.). Daarnaast worden ook stikstof en aardgas gebruikt voor de productie van chemische stoffen die in de landbouw gebruikt worden (zoals nitraten en ammoniak).

Het productieproces is zeer energie-intensief en één van de meest gebruikte energiebronnen is aardgas (de marges op bepaalde producten zal dus variëren afhankelijk van de prijsschommelingen op de aardgasmarkt).

Naast meststoffen levert de groep ook chemische producten die belangrijk zijn voor industriële bedrijven: deze producten zorgen voor de zuivering van giftige uitlaatgassen (omzetting van stikstofoxiden (NOx) in stikstof en water).

Met de toename van strengere internationale normen voor de uitstoot van broeikasgassen blijft de vraag in deze sector groot. Het moet duidelijk zijn dat de resultaten van Yara een subtiel evenwicht zijn tussen de behoeften van de landbouwers (vooral in Europa en de Verenigde Staten) en de gasprijzen.

Dit is de reden waarom de groep veel aandacht besteedt aan het bouwen van fabrieken in geografische gebieden met lage energiekosten (bv. Qatar). Delaunay heeft een advies opbouwen.

Met een marktaandeel van bijna 8% is Yara volgens volgens Arnaud Delaunauy van Leleux een wereldwijde speler in de chemische industrie. Globaal genomen bestaan de groepsactiviteiten vnl. uit het winnen van mineralen uit de aardbodem (fosfor, kalium, enz.). Daarnaast worden ook stikstof en aardgas gebruikt voor de productie van chemische stoffen die in de landbouw gebruikt worden (zoals nitraten en ammoniak). Het productieproces is zeer energie-intensief en één van de meest gebruikte energiebronnen is aardgas (de marges op bepaalde producten zal dus variëren afhankelijk van de prijsschommelingen op de aardgasmarkt). Naast meststoffen levert de groep ook chemische producten die belangrijk zijn voor industriële bedrijven: deze producten zorgen voor de zuivering van giftige uitlaatgassen (omzetting van stikstofoxiden (NOx) in stikstof en water). Met de toename van strengere internationale normen voor de uitstoot van broeikasgassen blijft de vraag in deze sector groot. Het moet duidelijk zijn dat de resultaten van Yara een subtiel evenwicht zijn tussen de behoeften van de landbouwers (vooral in Europa en de Verenigde Staten) en de gasprijzen. Dit is de reden waarom de groep veel aandacht besteedt aan het bouwen van fabrieken in geografische gebieden met lage energiekosten (bv. Qatar). Delaunay heeft een advies opbouwen.