Het lijkt er volgens Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer dan ook op dat de Sensex wel verder kan gaan stijgen.

Immers Modi wordt in het algemeen gezien als de man die de Indiase economie weer kan laten groeien.

Over 2013 was de groei van het Bruto Nationaal Product 4,5% wat voor een dergelijke economie laag is.

De afgelopen jaren was het gemiddelde percentage rond de 7%. Een deel van de terugval valt te verklaren uit minder investeringen door bedrijven.

In 2005 was er nog een groei van 20%, het afgelopen jaar was dit 0%.

De verklaring hiervoor waren een aantal belastingwetten die werden ingevoerd.

Het is dan ook een publiek geheim dat de BJP veel donaties heeft gekregen voor haar verkiezingscampagne van het bedrijfsleven.

Om het vertrouwen van de bedrijven te behouden is het van belang wie de nieuwe minister van Financiën gaat worden. Deze zal dan in juli met maatregelen komen.

En wellicht zullen een aantal belastingmaatregelen met terugwerkende kracht worden teruggedraaid.

Of dat grote verschuivingen zijn mag worden betwijfeld omdat de financiële positie van India niet al te florissant is.

Het lijkt er volgens Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer dan ook op dat de Sensex wel verder kan gaan stijgen. Immers Modi wordt in het algemeen gezien als de man die de Indiase economie weer kan laten groeien. Over 2013 was de groei van het Bruto Nationaal Product 4,5% wat voor een dergelijke economie laag is. De afgelopen jaren was het gemiddelde percentage rond de 7%. Een deel van de terugval valt te verklaren uit minder investeringen door bedrijven. In 2005 was er nog een groei van 20%, het afgelopen jaar was dit 0%. De verklaring hiervoor waren een aantal belastingwetten die werden ingevoerd. Het is dan ook een publiek geheim dat de BJP veel donaties heeft gekregen voor haar verkiezingscampagne van het bedrijfsleven. Om het vertrouwen van de bedrijven te behouden is het van belang wie de nieuwe minister van Financiën gaat worden. Deze zal dan in juli met maatregelen komen. En wellicht zullen een aantal belastingmaatregelen met terugwerkende kracht worden teruggedraaid. Of dat grote verschuivingen zijn mag worden betwijfeld omdat de financiële positie van India niet al te florissant is.