Eind juni 2009 telde de groep Mobistar 3.867.160 actieve klanten, een stijging van 4 % ten opzichte van de 3.720.018 actieve klanten een jaar eerder.

De geconsolideerde omzet van de groep bedroeg 761,6 miljoen euro op het einde van het eerste semester van 2009, een toename van 2,2 % in vergelijking met de 745,5 miljoen euro op eind juni 2008.

De succesvolle verkoop van smartphones en het toenemende verbruik van mobiele data hebben er onder andere toe bijgedragen dat de geconsolideerde omzet is toegenomen.

De geconsolideerde EBITDA daalde met 7,2 %, van 300 miljoen euro op eind juni 2008 naar 278,4 miljoen euro een jaar later. Mobistar werkte een plan uit om de uitgaven te optimaliseren.

De EBITDA-marge van de omzet uit telefonie die op eind maart 2009 nog 38,3 % bedroeg, evolueerde positief in het tweede kwartaal van 2009. In die periode steeg de EBITDA-marge naar 39,7 % waardoor Mobistar het eerste semester van 2009 kon afsluiten met een EBITDA-marge van 39 % van de omzet uit telefonie.

De groep Mobistar realiseerde op het einde van het eerste semester van 2009 een geconsolideerde nettowinst van 128,5 miljoen euro, een daling van 11,4 % in vergelijking met de 145,1 miljoen euro op eind juni 2008 als gevolg van de lagere EBITDA-marge en een toename van de financiële kosten. De nettowinst per aandeel daalde met 7 %, van 2,30 euro per aandeel op 30 juni 2008 naar 2,14 euro een jaar later.

In deze context voorziet Mobistar een omzet van hetzelfde niveau als in 2008 en een EBITDA-marge van de telefonie dichtbij de 40 %. Het nettoresultaat zou tussen de 240 en 260 miljoen euro liggen. Het investeringsniveau wordt lichtjes neerwaarts bijgesteld en zal rond de 10 % van de omzet uit telefonie liggen.

Eind juni 2009 telde de groep Mobistar 3.867.160 actieve klanten, een stijging van 4 % ten opzichte van de 3.720.018 actieve klanten een jaar eerder. De geconsolideerde omzet van de groep bedroeg 761,6 miljoen euro op het einde van het eerste semester van 2009, een toename van 2,2 % in vergelijking met de 745,5 miljoen euro op eind juni 2008. De succesvolle verkoop van smartphones en het toenemende verbruik van mobiele data hebben er onder andere toe bijgedragen dat de geconsolideerde omzet is toegenomen.De geconsolideerde EBITDA daalde met 7,2 %, van 300 miljoen euro op eind juni 2008 naar 278,4 miljoen euro een jaar later. Mobistar werkte een plan uit om de uitgaven te optimaliseren. De EBITDA-marge van de omzet uit telefonie die op eind maart 2009 nog 38,3 % bedroeg, evolueerde positief in het tweede kwartaal van 2009. In die periode steeg de EBITDA-marge naar 39,7 % waardoor Mobistar het eerste semester van 2009 kon afsluiten met een EBITDA-marge van 39 % van de omzet uit telefonie.De groep Mobistar realiseerde op het einde van het eerste semester van 2009 een geconsolideerde nettowinst van 128,5 miljoen euro, een daling van 11,4 % in vergelijking met de 145,1 miljoen euro op eind juni 2008 als gevolg van de lagere EBITDA-marge en een toename van de financiële kosten. De nettowinst per aandeel daalde met 7 %, van 2,30 euro per aandeel op 30 juni 2008 naar 2,14 euro een jaar later.In deze context voorziet Mobistar een omzet van hetzelfde niveau als in 2008 en een EBITDA-marge van de telefonie dichtbij de 40 %. Het nettoresultaat zou tussen de 240 en 260 miljoen euro liggen. Het investeringsniveau wordt lichtjes neerwaarts bijgesteld en zal rond de 10 % van de omzet uit telefonie liggen.