De prijsaanpassingen, doorgevoerd in het tweede kwartaal van 2013 en de proactieve migratie van de Mobistar-klanten naar een gunstiger 'dier'-tariefplan blijven de omzet en de EBITDA negatief beïnvloeden.

Mobistar richt zijn volle aandacht op de transformatie van zijn organisatie en de aanpassing van zijn kostenstructuur teneinde de uitdagende marktvoorwaarden op te vangen. Mobistar herbevestigt zijn prognoses voor het boekjaar 2013.

De prijsaanpassingen, doorgevoerd in het tweede kwartaal van 2013 en de proactieve migratie van de Mobistar-klanten naar een gunstiger 'dier'-tariefplan blijven de omzet en de EBITDA negatief beïnvloeden. Mobistar richt zijn volle aandacht op de transformatie van zijn organisatie en de aanpassing van zijn kostenstructuur teneinde de uitdagende marktvoorwaarden op te vangen. Mobistar herbevestigt zijn prognoses voor het boekjaar 2013.