Tegen die achtergrond kan het land opnieuw zijn eigen munt (het Cypriotisch pond) gaan drukken, waarna het kan profiteren van de voordelen van een devaluatie van die munt. Alleen op die manier kan de concurrentiekracht van het eiland worden hersteld.

Mits het juiste draaiboek te volgen, kan Cyprus volgens Greene inderdaad de eurozone verlaten. De drie belangrijkste economische pijlers vastgoed (goed voor 12% van het BBP), toerisme (7%) en financiële dienstverlening (ongeveer 40%) zouden er wel bij varen.

Tegen die achtergrond kan het land opnieuw zijn eigen munt (het Cypriotisch pond) gaan drukken, waarna het kan profiteren van de voordelen van een devaluatie van die munt. Alleen op die manier kan de concurrentiekracht van het eiland worden hersteld. Mits het juiste draaiboek te volgen, kan Cyprus volgens Greene inderdaad de eurozone verlaten. De drie belangrijkste economische pijlers vastgoed (goed voor 12% van het BBP), toerisme (7%) en financiële dienstverlening (ongeveer 40%) zouden er wel bij varen.