De grote lijnen van de begroting bleven in lijn met de voorlopige die in februari was voorgesteld. Jaitley handhaaft bovendien nog steeds de prognose van een groei van het BBP met 4,10% voor het fiscaal jaar 2014-2015. Volgend jaar zou de groei terugvallen tot 3,16%.

Voor het jaar nadien wordt nog uitgegaan van een groei met 3%. Juvyns zag een paar goede maatregelen in de begroting, hoewel de regering natuurlijk in de komende maanden niet van het begane pad mag afwijken. De beleggers kunnen tevreden zijn met de geleverde inspanningen.

De grote lijnen van de begroting bleven in lijn met de voorlopige die in februari was voorgesteld. Jaitley handhaaft bovendien nog steeds de prognose van een groei van het BBP met 4,10% voor het fiscaal jaar 2014-2015. Volgend jaar zou de groei terugvallen tot 3,16%. Voor het jaar nadien wordt nog uitgegaan van een groei met 3%. Juvyns zag een paar goede maatregelen in de begroting, hoewel de regering natuurlijk in de komende maanden niet van het begane pad mag afwijken. De beleggers kunnen tevreden zijn met de geleverde inspanningen.