GDF Suez mikt vanaf nu voor de komende twee jaar op een recurrente nettowinst tussen 3,1 en 3,5 miljard euro, tegenover 3,7 en 4,2 miljard euro dit jaar. Dit betekent impliciet dat de groep ook zijn doelstelling van 5 miljard euro nettowinst tegen 2015 opgegeven heeft.

Deze winstwaarschuwing komt er door de zwakke vraag in Europa ten gevolge van de economische crisis en de snelle ontwikkeling van schaliegas in de VS die weegt op de aardgasprijs. De omvang van de winstherziening is echter verontrustend. De nieuwe winstvooruitzichten houden bovendien rekening met een kostenreductieplan ter waarde van 3,5 miljard euro tegen 2015.

De groep is ook van plan om de investeringen af te remmen en activa te verkopen om op die manier in twee jaar tijd de netto financiële schuld met een derde te verminderen tot 30 miljard euro. Een substantieel deel van de schuldvermindering komt echter van de stopzetting van een aandeelhoudersovereenkomst met de voormalige dochter Suez Environnement, wat betekent dat GDF Suez (die nog altijd 34% van de aandelen bezit) de schulden van de milieugroep niet meer hoeft te consolideren in zijn balans.

Met dit alles in gedachten geloven de aandeelhouders nauwelijks in de belofte van GDF Suez om het huidig dividend op peil te houden. De omvang van de winstwaarschuwing heeft het vertrouwen in de groep diep geschokt, meer nog omdat GDF Suez in de zomer zijn vooruitzichten nog had bevestigd.

GDF Suez mikt vanaf nu voor de komende twee jaar op een recurrente nettowinst tussen 3,1 en 3,5 miljard euro, tegenover 3,7 en 4,2 miljard euro dit jaar. Dit betekent impliciet dat de groep ook zijn doelstelling van 5 miljard euro nettowinst tegen 2015 opgegeven heeft.Deze winstwaarschuwing komt er door de zwakke vraag in Europa ten gevolge van de economische crisis en de snelle ontwikkeling van schaliegas in de VS die weegt op de aardgasprijs. De omvang van de winstherziening is echter verontrustend. De nieuwe winstvooruitzichten houden bovendien rekening met een kostenreductieplan ter waarde van 3,5 miljard euro tegen 2015.De groep is ook van plan om de investeringen af te remmen en activa te verkopen om op die manier in twee jaar tijd de netto financiële schuld met een derde te verminderen tot 30 miljard euro. Een substantieel deel van de schuldvermindering komt echter van de stopzetting van een aandeelhoudersovereenkomst met de voormalige dochter Suez Environnement, wat betekent dat GDF Suez (die nog altijd 34% van de aandelen bezit) de schulden van de milieugroep niet meer hoeft te consolideren in zijn balans.Met dit alles in gedachten geloven de aandeelhouders nauwelijks in de belofte van GDF Suez om het huidig dividend op peil te houden. De omvang van de winstwaarschuwing heeft het vertrouwen in de groep diep geschokt, meer nog omdat GDF Suez in de zomer zijn vooruitzichten nog had bevestigd.