Het jaar begon met een optimistisch economisch beeld, het meest rooskleurige beeld in een decennium. Er werd zelfs hoop gekoesterd dat een langere periode (meerdere jaren tot na de decenniumwissel) van degelijke economische groei was begonnen, vooral in de eurozone.
...

Het jaar begon met een optimistisch economisch beeld, het meest rooskleurige beeld in een decennium. Er werd zelfs hoop gekoesterd dat een langere periode (meerdere jaren tot na de decenniumwissel) van degelijke economische groei was begonnen, vooral in de eurozone.Maar sinds februari/maart zijn de groeiverwachtingen wat getemperd. De vooruitlopende indicatoren bleken te pieken, er was de onverwachte scherpe opmars van de olieprijs, mindere cijfers uit China en vooral de importheffingen van de Verenigde Staten op Chinese, Europese en Canadese invoer die de dreiging van een handelsoorlog levendig houden. Dat laatste en wellicht meest bedreigende element is moeilijk te becijferen en is nog niet in de huidige groeiverwachtingen van de grote instellingen verrekend. Allemaal geven ze toe dat hun schattingen aan het begin van het jaar te optimistisch waren, maar anderzijds benadrukken ze ook allemaal in koor dat de groei dit en volgend jaar op een aanvaardbaar niveau zal blijven. De perspectieven zijn eerder met 10 tot 20 basispunten (0,1 à 0,2%) verlaagd dan met 100 basispunten (1%).Dat zijn geen grote schokken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat een goede zaak is omdat het risico van een forse renteklim kleiner is geworden. Toch hebben de lagere perspectieven de meeste beheerders hun de beleggingsportefeuilles doen herschikken. De aanpassingen hebben een rode draad: defensiever beleggen. Op de obligatiemarkten in de eurozone is een overduidelijke overtap van de zwakke, perifere landen (Zuid-Europa) naar de sterke landen (Duitsland en co.). Beleggers leggen ook weer accenten buiten de eurozone (Noorse en Zweedse kroon en de dollarmunten). Daarmee hebben we meteen de link naar de valutamarkten gelegd.De verlaagde economische groeiverwachtingen zijn ook niet zonder gevolgen gebleven voor de samenstelling van de aandelenportefeuilles. Defensiever beleggen wil zeggen dat het gewicht van Amerikaanse aandelen weer werd opgevoerd ten koste van aandelen uit de eurozone en de opkomende markten. Wall Street mag dan wel beduidend duurder zijn dan de andere westerse aandelenmarkten, ze is ook de meest liquide en de voorbije jaren de meest stabiele markt. De perspectieven zijn daar nog het minst aangetast, ook al is de angst voor een zware economische terugval later dit jaar en volgend jaar in de Verenigde Staten aanwezig en niet uit de lucht gegrepen.Defensiever beleggen wil ook zeggen dat het gewicht van de conjunctuurgevoelige, cyclische sectoren is verminderd ten voordele van de defensievere sectoren, zoals de consumptiegoederen. Daar zien we de jongste weken een opvallend betere prestatie dan het marktgemiddelde en zeker dan de cyclische sectoren. Met aandelen als AB InBev, Kraft Heinz en Ontex willen we mee zijn met die gewijzigde tendens in de beleggingsvoorkeuren.