In de voorbije maanden is er een duidelijk tegenvallende evolutie van de vertrouwensindicatoren. De voorraden stapelen zich op wat de industriële productie afremt.

De gezinsbestedingen evolueren nog positief dank zij de nog geruststellende evolutie van de arbeidsmarkt en misschien ook de regeringsbeslissing om de BTW van 5 tot 10% te verhogen tussen nu en 2015 voor zover de economie het toelaat.

Japans handelstekort vertoont structurele kenmerken

De overheidsbestedingen blijven overeind. De bedrijfsinvesteringen groeien nog, hoewel de bezetting van de productiecapaciteit niet meer stijgt.

De grootste handicap is de negatieve ontwikkeling van de uitvoer omwille van de politieke discussie met China over enkele eilandjes, de vrij dure yen en ook de gevoelige verzwakking van de westerse economie, met vooral de recessie in de eurozone.

Het handelstekort vertoont volgens Belfius Research stilaan structurele kenmerken vermits het reeds ruim 18 maanden aanhoudt..

Toch blijft er een weliswaar krimpend overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans dankzij de aanhoudende inkomstenstroom uit opgebouwde buitenlandse bezittingen. De inflatie flirt met een negatieve groei, zoals dat reeds enkele jaren het geval is.

In de voorbije maanden is er een duidelijk tegenvallende evolutie van de vertrouwensindicatoren. De voorraden stapelen zich op wat de industriële productie afremt. De gezinsbestedingen evolueren nog positief dank zij de nog geruststellende evolutie van de arbeidsmarkt en misschien ook de regeringsbeslissing om de BTW van 5 tot 10% te verhogen tussen nu en 2015 voor zover de economie het toelaat. Japans handelstekort vertoont structurele kenmerken De overheidsbestedingen blijven overeind. De bedrijfsinvesteringen groeien nog, hoewel de bezetting van de productiecapaciteit niet meer stijgt. De grootste handicap is de negatieve ontwikkeling van de uitvoer omwille van de politieke discussie met China over enkele eilandjes, de vrij dure yen en ook de gevoelige verzwakking van de westerse economie, met vooral de recessie in de eurozone. Het handelstekort vertoont volgens Belfius Research stilaan structurele kenmerken vermits het reeds ruim 18 maanden aanhoudt.. Toch blijft er een weliswaar krimpend overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans dankzij de aanhoudende inkomstenstroom uit opgebouwde buitenlandse bezittingen. De inflatie flirt met een negatieve groei, zoals dat reeds enkele jaren het geval is.