De geconsolideerde omzet bedroeg in 2009 111,16 miljoen euro, een daling met 1,9 % t.o.v. vorig jaar. Van de groepsomzet vertegenwoordigden de business units "koffieservice" en "kunststofverpakkingen" elk 50 %, en circa 74 % ervan werd gerealiseerd in het buitenland.

De omzet van de koffieserviceafdeling bleef nagenoeg status-quo. Dit gebeurde ondanks de verlaagde consumentenbestedingen die ook de horeca troffen.

Het gemiddelde Europese koffieverbruik daalde er met 4 %. Ook speelde de evolutie van het Britse pond in het nadeel van de omzet. De gemiddelde koers daalde met 11 % t.o.v. 2008, met als gevolg een lagere omzet uitgedrukt in euro.

Zowel in Duitsland als in Frankrijk wist Miko met een groei van respectievelijk 12 % en 5 % evenwel tegen de algemene tendens in te presteren. In Frankrijk werden enkele grote contracten binnengehaald, en in Duitsland begint de intensieve zoektocht naar groothandelaars vruchten af te werpen.

Na het einde van het boekjaar 2009 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. Naar 2010 wordt gekeken met een onzekere bril.

Het rommelt zowel op de grondstoffen- als de wisselkoersmarkten. Ook blijft de algemene economische toestand nog wankel. Om deze redenen worden geen concrete uitspraken gedaan over de vooruitzichten.

De geconsolideerde omzet bedroeg in 2009 111,16 miljoen euro, een daling met 1,9 % t.o.v. vorig jaar. Van de groepsomzet vertegenwoordigden de business units "koffieservice" en "kunststofverpakkingen" elk 50 %, en circa 74 % ervan werd gerealiseerd in het buitenland. De omzet van de koffieserviceafdeling bleef nagenoeg status-quo. Dit gebeurde ondanks de verlaagde consumentenbestedingen die ook de horeca troffen. Het gemiddelde Europese koffieverbruik daalde er met 4 %. Ook speelde de evolutie van het Britse pond in het nadeel van de omzet. De gemiddelde koers daalde met 11 % t.o.v. 2008, met als gevolg een lagere omzet uitgedrukt in euro. Zowel in Duitsland als in Frankrijk wist Miko met een groei van respectievelijk 12 % en 5 % evenwel tegen de algemene tendens in te presteren. In Frankrijk werden enkele grote contracten binnengehaald, en in Duitsland begint de intensieve zoektocht naar groothandelaars vruchten af te werpen. Na het einde van het boekjaar 2009 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. Naar 2010 wordt gekeken met een onzekere bril. Het rommelt zowel op de grondstoffen- als de wisselkoersmarkten. Ook blijft de algemene economische toestand nog wankel. Om deze redenen worden geen concrete uitspraken gedaan over de vooruitzichten.