• Onderliggende EBITDA van EUR 220 miljoen, 17% minder dan in 2011 (EUR 265 miljoen).

o Mijnbouwsegment EUR 129 miljoen, 79% hoger in lijn met de sterke productietoename.

o Smeltsegment EUR 135 miljoen, 43% lager door lagere verwerkingslonen en kleinere bijdragen van zilverhoudend materiaal bij Port Pirie - EUR 24 miljoen ten opzichte van EUR 78 miljoen in 2011.

• Onderliggend EBITDA mijnbouwsegment per ton EUR 413, 19% hoger dan in 2011 (EUR 348).

• Onderliggend EBITDA smeltsegment per ton EUR 125, 40% lager dan in 2011 (EUR 209).

• EPS van EUR(0,57) (verlies EUR (95) miljoen) beïnvloed door eenmalige waardeverminderingen van niet op kernactiviteiten gerichte activa en herstructureringskosten.

• Voorgestelde distributie van EUR 0,16 per aandeel via een vermindering van het aandelenkapitaal.

• Onderliggende EBITDA van EUR 220 miljoen, 17% minder dan in 2011 (EUR 265 miljoen). o Mijnbouwsegment EUR 129 miljoen, 79% hoger in lijn met de sterke productietoename. o Smeltsegment EUR 135 miljoen, 43% lager door lagere verwerkingslonen en kleinere bijdragen van zilverhoudend materiaal bij Port Pirie - EUR 24 miljoen ten opzichte van EUR 78 miljoen in 2011. • Onderliggend EBITDA mijnbouwsegment per ton EUR 413, 19% hoger dan in 2011 (EUR 348). • Onderliggend EBITDA smeltsegment per ton EUR 125, 40% lager dan in 2011 (EUR 209). • EPS van EUR(0,57) (verlies EUR (95) miljoen) beïnvloed door eenmalige waardeverminderingen van niet op kernactiviteiten gerichte activa en herstructureringskosten. • Voorgestelde distributie van EUR 0,16 per aandeel via een vermindering van het aandelenkapitaal.