Miljoenen jobs zijn verdwenen en die verdwenen jobs werden traditioneel ingenomen door mensen die deel uitmaakten van de middenklasse. Daardoor zijn de gemiddelde inkomens gedaald en is het huizenbezit nu al acht jaar op rij teruggevallen. De schuldengraad van de Amerikanen heeft bovendien recordniveaus bereikt.

Het percentage Amerikanen dat hulp van de overheid, in welke vorm dan ook, ontvangt, heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. De Amerikaanse middenklasse verdwijnt aan een angstwekkend snel tempo, maar inmiddels is duidelijk geworden dat deze trend zich ook in Europa doorzet.

Miljoenen jobs zijn verdwenen en die verdwenen jobs werden traditioneel ingenomen door mensen die deel uitmaakten van de middenklasse. Daardoor zijn de gemiddelde inkomens gedaald en is het huizenbezit nu al acht jaar op rij teruggevallen. De schuldengraad van de Amerikanen heeft bovendien recordniveaus bereikt. Het percentage Amerikanen dat hulp van de overheid, in welke vorm dan ook, ontvangt, heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. De Amerikaanse middenklasse verdwijnt aan een angstwekkend snel tempo, maar inmiddels is duidelijk geworden dat deze trend zich ook in Europa doorzet.