De totale capaciteit van het rustoord bedraagt vandaag 109 vergunde bedden, met een potentieel van 17 bijkomende bedden.

De initiële aanschaffingswaarde bedraagt 11 miljoen €.

Een aanpassing van de aanschaffingswaarde zou evenwel kunnen gebeuren indien bijkomende rustoordbedden vergund worden.

Aedifica stelt het rustoord ter beschikking van de groep Armonea via een triple met erfpachtovereenkomst van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de erfpachter).

Mickaël Van den Hauwe (KBC Securities): "Ik handhaaf een neutraal advies voor Aedifica."

De totale capaciteit van het rustoord bedraagt vandaag 109 vergunde bedden, met een potentieel van 17 bijkomende bedden. De initiële aanschaffingswaarde bedraagt 11 miljoen €. Een aanpassing van de aanschaffingswaarde zou evenwel kunnen gebeuren indien bijkomende rustoordbedden vergund worden. Aedifica stelt het rustoord ter beschikking van de groep Armonea via een triple met erfpachtovereenkomst van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de erfpachter). Mickaël Van den Hauwe (KBC Securities): "Ik handhaaf een neutraal advies voor Aedifica."