Per aandeel en voor dezelfde periodes bedraagt dit resultaat € 3,94 tegen € 3,80, een verbetering van bijna 4,0%. De eerste helft van het boekjaar 2010 heeft slechts een lichte stijging van de huurinkomsten gekend: +0,34% tegenover het 1ste semester 2009. Het eerste semester werd gekenmerkt door een beperkte indexering van de lopende huurcontracten en de stijging van de leegstand (van 3,14% naar 4,34%).

Het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille, financieel resultaat en belastingen) daalt met 1,9% door de hogere technische kosten, en kosten en taksen van niet-verhuurde goederen.

Mickaël Van den Hauwe (KBC Securities): "Cofinimmo staat voor een aantal uitdagingen. Ik handhaaf mijn koopadvies voor het aandeel."

Per aandeel en voor dezelfde periodes bedraagt dit resultaat € 3,94 tegen € 3,80, een verbetering van bijna 4,0%. De eerste helft van het boekjaar 2010 heeft slechts een lichte stijging van de huurinkomsten gekend: +0,34% tegenover het 1ste semester 2009. Het eerste semester werd gekenmerkt door een beperkte indexering van de lopende huurcontracten en de stijging van de leegstand (van 3,14% naar 4,34%). Het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille, financieel resultaat en belastingen) daalt met 1,9% door de hogere technische kosten, en kosten en taksen van niet-verhuurde goederen. Mickaël Van den Hauwe (KBC Securities): "Cofinimmo staat voor een aantal uitdagingen. Ik handhaaf mijn koopadvies voor het aandeel."