Het oorspronkelijk bedrag van het aanbod zal ongeveer € 150 miljoen bedragen. Dit bedrag kan met een maximum van € 50 miljoen verhoogd worden als de uitbreidingsoptie uitgeoefend wordt op het moment van de prijsbepaling.

De netto opbrengst ervan zal gebruikt worden door de uitgevende instelling in het kader van een breder plan om kapitaaluitgaven te financieren, haar financieringsprofiel te diversifiëren door bestaande kredietlijnen, of kredietlijnen waarvan de vervaldatum nadert, te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De converteerbare obligaties zullen worden uitgegeven door Cofinimmo en zullen een looptijd van 5 jaar hebben. De coupon zal naar verwachting tussen 2,875% en 3,375% bedragen, jaarlijks betaalbaar op het einde van de periode.

Mickaël Van de Hauwe (KBC Securities): "KBC Securities is als Joint Bookrunner betrokken bij het bod, zodat we ons advies opschorten."

Het oorspronkelijk bedrag van het aanbod zal ongeveer € 150 miljoen bedragen. Dit bedrag kan met een maximum van € 50 miljoen verhoogd worden als de uitbreidingsoptie uitgeoefend wordt op het moment van de prijsbepaling. De netto opbrengst ervan zal gebruikt worden door de uitgevende instelling in het kader van een breder plan om kapitaaluitgaven te financieren, haar financieringsprofiel te diversifiëren door bestaande kredietlijnen, of kredietlijnen waarvan de vervaldatum nadert, te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De converteerbare obligaties zullen worden uitgegeven door Cofinimmo en zullen een looptijd van 5 jaar hebben. De coupon zal naar verwachting tussen 2,875% en 3,375% bedragen, jaarlijks betaalbaar op het einde van de periode. Mickaël Van de Hauwe (KBC Securities): "KBC Securities is als Joint Bookrunner betrokken bij het bod, zodat we ons advies opschorten."