Tilmant blijft wel adviseur van ING tot zijn pensioen op 1 augustus 2009. Als zijn opvolger werd Jan Hommen aangeduid. Zijn aanstelling zal op de AV bevestigd aan de aandeelhouders voorlegd worden.

Die AV vindt plaats op 27 april. In afwachting dat Jan Hommen, die onder andere ook bij Alcoa werkte, in functie komt, wordt Eric Boyer CEO ad interim bij ING.

Tilmant blijft wel adviseur van ING tot zijn pensioen op 1 augustus 2009. Als zijn opvolger werd Jan Hommen aangeduid. Zijn aanstelling zal op de AV bevestigd aan de aandeelhouders voorlegd worden.Die AV vindt plaats op 27 april. In afwachting dat Jan Hommen, die onder andere ook bij Alcoa werkte, in functie komt, wordt Eric Boyer CEO ad interim bij ING.