Gedurende Q1 '09 werd de omzet - ondanks de recessie - gerealiseerd volgens plan, wat een tweecijferige omzetgroei vertegenwoordigt tegenover Q1 '08.

Investeringen in optische metrologiesystemen die de productiviteit verhogen en processen optimaliseren, bewezen minder recessiegevoelig te zijn dan investeringen in klassieke meetapparatuur die als doel voornamelijk heeft de capaciteit voor metingen te verhogen.

Metris verwacht voor de seizoensgebondenheid van de omzetrealisatie een groter gewicht op de tweede jaarhelft dan in 2008, waarin de gebruikelijke seizoensgebondenheid (d.i. H1/H2: 40/60) verstoord werd door de opkomende recessie (in 2008 was de verhouding H1/H2: 55/45).

Voor 2009 kan er een omgekeerde vervorming van de seizoensgebondenheid verwacht worden als het herstel van de economie uit de recessie zich in H2 '09 zal inzetten.

De regio "rest van de wereld" inclusief Azië, presteerde het zwakst in Q1 '09, terwijl Europa omzetgroei volgens plan realiseerde. Noord-Amerika kon aanzienlijke groeicijfers voorleggen, gedreven door de sterke verkoop van metrologieproducten voor grote meetvolumes in de minder recessiegevoelige luchtvaartindustrie.

Tijdens Q1 '09 zijn de omzetcijfers verder geëvolueerd in gunstige richting naar producten met hogere marges: de omzet van optische producten blijft stijgen als gevolg van de groeiende marktaanvaarding van nieuwe technologieën terwijl minder omzet gerealiseerd wordt met mechanische metrologieproducten ten gevolge van de recessie.

Naast omzet en EBITDA werden in Q1 '09 ook kasstroom, kaspositie en schulden volgens plan -of lichtjes beter dan gepland- gerealiseerd.

Metris' omzetvoorspelling geeft voor 2009 een gelijkaardig omzetniveau aan als tijdens 2008 en 2007, met een mogelijke variatie van +10% tot -10%.

Niettegenstaande de omzetvoorspelling daalde tijdens H2 '08, is deze tijdens Q1 '09 niet meer gedaald. De kostenbesparingsrondes die in '08 en Q1 '09 doorgevoerd werden, brachten de operationele liquide uitgaven voor 2009 weer op het niveau van 2007.

De eerder aangekondigde investeringsstop en de programma's ter optimalisatie van het werkkapitaal stellen Metris bovendien in staat om in 2009 een substantiële vrije kasstroom te genereren van 15% tot 20% van de omzet. Deze vrije kasstroom zal gebruikt worden om de nettoschuldpositie te verminderen.

Gedurende Q1 '09 werd de omzet - ondanks de recessie - gerealiseerd volgens plan, wat een tweecijferige omzetgroei vertegenwoordigt tegenover Q1 '08. Investeringen in optische metrologiesystemen die de productiviteit verhogen en processen optimaliseren, bewezen minder recessiegevoelig te zijn dan investeringen in klassieke meetapparatuur die als doel voornamelijk heeft de capaciteit voor metingen te verhogen.Metris verwacht voor de seizoensgebondenheid van de omzetrealisatie een groter gewicht op de tweede jaarhelft dan in 2008, waarin de gebruikelijke seizoensgebondenheid (d.i. H1/H2: 40/60) verstoord werd door de opkomende recessie (in 2008 was de verhouding H1/H2: 55/45). Voor 2009 kan er een omgekeerde vervorming van de seizoensgebondenheid verwacht worden als het herstel van de economie uit de recessie zich in H2 '09 zal inzetten.De regio "rest van de wereld" inclusief Azië, presteerde het zwakst in Q1 '09, terwijl Europa omzetgroei volgens plan realiseerde. Noord-Amerika kon aanzienlijke groeicijfers voorleggen, gedreven door de sterke verkoop van metrologieproducten voor grote meetvolumes in de minder recessiegevoelige luchtvaartindustrie. Tijdens Q1 '09 zijn de omzetcijfers verder geëvolueerd in gunstige richting naar producten met hogere marges: de omzet van optische producten blijft stijgen als gevolg van de groeiende marktaanvaarding van nieuwe technologieën terwijl minder omzet gerealiseerd wordt met mechanische metrologieproducten ten gevolge van de recessie.Naast omzet en EBITDA werden in Q1 '09 ook kasstroom, kaspositie en schulden volgens plan -of lichtjes beter dan gepland- gerealiseerd.Metris' omzetvoorspelling geeft voor 2009 een gelijkaardig omzetniveau aan als tijdens 2008 en 2007, met een mogelijke variatie van +10% tot -10%. Niettegenstaande de omzetvoorspelling daalde tijdens H2 '08, is deze tijdens Q1 '09 niet meer gedaald. De kostenbesparingsrondes die in '08 en Q1 '09 doorgevoerd werden, brachten de operationele liquide uitgaven voor 2009 weer op het niveau van 2007. De eerder aangekondigde investeringsstop en de programma's ter optimalisatie van het werkkapitaal stellen Metris bovendien in staat om in 2009 een substantiële vrije kasstroom te genereren van 15% tot 20% van de omzet. Deze vrije kasstroom zal gebruikt worden om de nettoschuldpositie te verminderen.