• Omzetstijging in 2008 hapert en omzet daalt met 4% ten opzichte van 2007 tot 89 miljoen €

• 50% brutowinstmarge in 2008 tegenover 51% in 2007, een daling te wijten aan hogere afschrijvingen

• 2008 EBITDA komt licht positief uit op 3,7 miljoen €

• 2008 EBIT werd negatief en bedroeg -9,7 miljoen €

• 2008 realiseerde een nettoverlies van 14 miljoen €, of 1,1€ nettoverlies per aandeel

• Nettoschuld is in 2008 gestegen van 52 miljoen € tot 87 miljoen €

• Krachtdadige maatregelen deden de vaste kostenstructuur en de uitgaande kasstroom dalen om voldoende vrije kasstroom te creëren in 2009

• Omzetstijging in 2008 hapert en omzet daalt met 4% ten opzichte van 2007 tot 89 miljoen € • 50% brutowinstmarge in 2008 tegenover 51% in 2007, een daling te wijten aan hogere afschrijvingen • 2008 EBITDA komt licht positief uit op 3,7 miljoen € • 2008 EBIT werd negatief en bedroeg -9,7 miljoen € • 2008 realiseerde een nettoverlies van 14 miljoen €, of 1,1€ nettoverlies per aandeel • Nettoschuld is in 2008 gestegen van 52 miljoen € tot 87 miljoen € • Krachtdadige maatregelen deden de vaste kostenstructuur en de uitgaande kasstroom dalen om voldoende vrije kasstroom te creëren in 2009