• Omzetstijging in 2008 hapert en omzet daalt met 4% ten opzichte van 2007 tot 89 miljoen €
• 50% brutowinstmarge in 2008 tegenover 51% in 2007, een daling te wijten aan hogere afschrijvingen
• 2008 EBITDA komt licht positief uit op 3,7 miljoen €
• 2008 EBIT werd negatief en bedroeg -9,7 miljoen €
• 2008 realiseerde een nettoverlies van 14 miljoen €, of 1,1€ nettoverlies per aandeel
• Nettoschuld is in 2008 gestegen van 52 miljoen € tot 87 miljoen €
• Krachtdadige maatregelen deden de vaste kostenstructuur en de uitgaande kasstroom dalen om voldoende vrije kasstroom te creëren in 2009

Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de kostenbesparingen blijft Metris volgens KBC Securities duur. Het advies 'reduce' blijft daarom gehandhaafd.

• Omzetstijging in 2008 hapert en omzet daalt met 4% ten opzichte van 2007 tot 89 miljoen € • 50% brutowinstmarge in 2008 tegenover 51% in 2007, een daling te wijten aan hogere afschrijvingen • 2008 EBITDA komt licht positief uit op 3,7 miljoen € • 2008 EBIT werd negatief en bedroeg -9,7 miljoen € • 2008 realiseerde een nettoverlies van 14 miljoen €, of 1,1€ nettoverlies per aandeel • Nettoschuld is in 2008 gestegen van 52 miljoen € tot 87 miljoen € • Krachtdadige maatregelen deden de vaste kostenstructuur en de uitgaande kasstroom dalen om voldoende vrije kasstroom te creëren in 2009Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de kostenbesparingen blijft Metris volgens KBC Securities duur. Het advies 'reduce' blijft daarom gehandhaafd.