Het zou in deze volstaan om een beleggingsstructuur te bouwen die enerzijds in een bepaalde garantie van de staat voorziet en de nodige eigen middelen mobiliseert en anderzijds obligaties op langere termijn uitgeven waarop het publiek en institutionele beleggers kunnen intekenen.

Dit levert aan deze beleggers een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties, gekoppeld aan een versterkte garantie op terugbetaling, dankzij de combinatie van garanties van de staat en eigen middelen van het "fonds".

De ontvangen middelen kunnen dan vervolgens worden toegewezen via lange termijn kredieten aan KMO's.

Een beperkte fiscale stimulans kan hier volgens Stefan Duchateau volstaan ( lagere roerende voorheffing ?) om deze obligaties aantrekkelijk te maken.

De spreiding en de diverse garanties zullen er vervolgens een succes van maken waardoor onze KMO's op continuïteit kunnen rekenen bij de financiering van hun projecten op langere termijn.

Het zou in deze volstaan om een beleggingsstructuur te bouwen die enerzijds in een bepaalde garantie van de staat voorziet en de nodige eigen middelen mobiliseert en anderzijds obligaties op langere termijn uitgeven waarop het publiek en institutionele beleggers kunnen intekenen. Dit levert aan deze beleggers een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties, gekoppeld aan een versterkte garantie op terugbetaling, dankzij de combinatie van garanties van de staat en eigen middelen van het "fonds". De ontvangen middelen kunnen dan vervolgens worden toegewezen via lange termijn kredieten aan KMO's. Een beperkte fiscale stimulans kan hier volgens Stefan Duchateau volstaan ( lagere roerende voorheffing ?) om deze obligaties aantrekkelijk te maken. De spreiding en de diverse garanties zullen er vervolgens een succes van maken waardoor onze KMO's op continuïteit kunnen rekenen bij de financiering van hun projecten op langere termijn.