Merrill Lynch Bank of America: "Grote stukken van de geïndustrialiseerde wereld worden momenteel met overcapaciteit geconfronteerd. Sleutelfactor in onze economische visie is dan ook dat de kerninflatie, dus zonder rekening te houden met de volatiele voedings- en energieprijzen, in de meeste landen zal gaan dalen. Dat betekent dat de centrale banken zich voluit kunnen focussen op het groeiverhaal. Een verhoging van de rente zal worden uitgesteld tot de macro-economische indicatoren daadwerkelijk in de richting van een economische opleving wijzen. Met de kerninflatie onder de doelstelling, gaan een aantal centrale banken zelfs op zoek gaan naar meer inflatie."

Uiteraard zal alle aandacht uitgaan naar de economische evolutie in de Verenigde Staten en dan meer bepaald naar de arbeidsmarkt. Merrill Lynch Bank of America: "De werkloosheidscijfers voor de maand februari geven een vertekend beeld, want ze werden ingesneeuwd. Het beeld zal maar helemaal duidelijk worden wanneer de sneeuw deze lente zal gesmolten zijn. Wat Europa betreft: we verwachten dat de economische groei in positieve zin zal verrassen. De Europese Centrale Bank zal in december 2010 waarschijnlijk haar basisrente met een kwart procent verhogen."

Merrill Lynch Bank of America: "Grote stukken van de geïndustrialiseerde wereld worden momenteel met overcapaciteit geconfronteerd. Sleutelfactor in onze economische visie is dan ook dat de kerninflatie, dus zonder rekening te houden met de volatiele voedings- en energieprijzen, in de meeste landen zal gaan dalen. Dat betekent dat de centrale banken zich voluit kunnen focussen op het groeiverhaal. Een verhoging van de rente zal worden uitgesteld tot de macro-economische indicatoren daadwerkelijk in de richting van een economische opleving wijzen. Met de kerninflatie onder de doelstelling, gaan een aantal centrale banken zelfs op zoek gaan naar meer inflatie." Uiteraard zal alle aandacht uitgaan naar de economische evolutie in de Verenigde Staten en dan meer bepaald naar de arbeidsmarkt. Merrill Lynch Bank of America: "De werkloosheidscijfers voor de maand februari geven een vertekend beeld, want ze werden ingesneeuwd. Het beeld zal maar helemaal duidelijk worden wanneer de sneeuw deze lente zal gesmolten zijn. Wat Europa betreft: we verwachten dat de economische groei in positieve zin zal verrassen. De Europese Centrale Bank zal in december 2010 waarschijnlijk haar basisrente met een kwart procent verhogen."