Dankzij Merkel is het aangezicht van de eurozone op enkele dagen tijd grondig gewijzigd. De vraag is of de aangerichte schade nog wel ooit kan worden hersteld.

Het optreden van de Duitse kanselier - dat duidelijk door de nabijheid van de verkiezingen is geïnspireerd - stuit op heel wat kritiek.

De relaties tussen Duitsland en Frankrijk zijn op een dieptepunt voor de afgelopen 20 jaar beland, waardoor de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa nog groter is geworden.

Merkel heeft ook de rol van de Europese Centrale Bank als eenmakingsfactor in Europa ondergraven. De ECB heeft bij monde van voorzitter Trichet grote druk moeten uitoefenen om Merkel wat buigzamer te krijgen.

Het ergste is misschien nog dat de Duitse kanselier er toe heeft bijgedragen dat de financiële markten zich een wereld zonder euro kunnen voorstellen. De Europese Unie heeft zo aangetoond een onbetrouwbare partner te zijn.

Dankzij Merkel is het aangezicht van de eurozone op enkele dagen tijd grondig gewijzigd. De vraag is of de aangerichte schade nog wel ooit kan worden hersteld. Het optreden van de Duitse kanselier - dat duidelijk door de nabijheid van de verkiezingen is geïnspireerd - stuit op heel wat kritiek. De relaties tussen Duitsland en Frankrijk zijn op een dieptepunt voor de afgelopen 20 jaar beland, waardoor de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa nog groter is geworden. Merkel heeft ook de rol van de Europese Centrale Bank als eenmakingsfactor in Europa ondergraven. De ECB heeft bij monde van voorzitter Trichet grote druk moeten uitoefenen om Merkel wat buigzamer te krijgen. Het ergste is misschien nog dat de Duitse kanselier er toe heeft bijgedragen dat de financiële markten zich een wereld zonder euro kunnen voorstellen. De Europese Unie heeft zo aangetoond een onbetrouwbare partner te zijn.