Deze mensen op middelbare leeftijd hebben veel welvaart verloren sinds de jaren 80, hun netto bezit is in de afgelopen decennia met bijna een kwart gedaald. Anderzijds is de welvaart van de 70-plussers met bijna 150% gestegen. De reden waarom de categorie 30-40 het heeft laten afweten, ligt voor de hand.

De lonen zijn in de afgelopen decennia gestagneerd, terwijl in dezelfde periode de rentelasten anderzijds zijn toegenomen. De jongste generaties werden bovendien het hardst geraakt door de Great Recession, precies omdat ze de grootste schulden hebben aangegaan.

Deze mensen op middelbare leeftijd hebben veel welvaart verloren sinds de jaren 80, hun netto bezit is in de afgelopen decennia met bijna een kwart gedaald. Anderzijds is de welvaart van de 70-plussers met bijna 150% gestegen. De reden waarom de categorie 30-40 het heeft laten afweten, ligt voor de hand. De lonen zijn in de afgelopen decennia gestagneerd, terwijl in dezelfde periode de rentelasten anderzijds zijn toegenomen. De jongste generaties werden bovendien het hardst geraakt door de Great Recession, precies omdat ze de grootste schulden hebben aangegaan.