Wat een gezamenlijke discussie over het bereiken van wereldwijd evenwicht had moeten worden, liep uit op een debat waarin de VS in het defensief werden gedrongen.

Pogingen tot eenzijdig optreden van de VS voorafgaande aan de top versterkten de geïsoleerde positie en leidde tot nog meer kritische vraagtekens bij de gang van zaken in de grootste economie van de wereld.

Dat Frankrijk het voorzitterschap van de G20 overneemt betekent volgens El-Erian dat op deze topontmoeting nog meer ruimte komt voor een regering die van nature geneigd is tot interventie. In het verleden heeft dit bij de VS tot veel irritatie geleid, zowel inhoudelijk als aangaande het proces.

Wat een gezamenlijke discussie over het bereiken van wereldwijd evenwicht had moeten worden, liep uit op een debat waarin de VS in het defensief werden gedrongen. Pogingen tot eenzijdig optreden van de VS voorafgaande aan de top versterkten de geïsoleerde positie en leidde tot nog meer kritische vraagtekens bij de gang van zaken in de grootste economie van de wereld. Dat Frankrijk het voorzitterschap van de G20 overneemt betekent volgens El-Erian dat op deze topontmoeting nog meer ruimte komt voor een regering die van nature geneigd is tot interventie. In het verleden heeft dit bij de VS tot veel irritatie geleid, zowel inhoudelijk als aangaande het proces.