Het bedrijf verwacht een kwartaal-op-kwartaal toename van de omzet van ongeveer 10% in het tweede kwartaal en van minimaal 25% in het derde kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal.

Het vierde kwartaal van dit jaar kan een heropleving kennen tot een meer normaal niveau van ongeveer 40 tot 45 miljoen EUR met een EBIT van 6 tot 8 miljoen EUR.

Op kwartaalniveau zullen de verkopen met een minimum van 29 miljoen EUR leiden tot een positieve EBIT marge. Een inbreuk op een convenant kan in het volgende kwartaal mogelijk aanleiding geven tot verhoogde interesten op een gedeelte van de uitstaande schuld.

Rudi De Winter, CEO van Melexis, verklaarde in zijn toelichting:
"De bruto winstmarge daalde tot 34.5% omwille van een lagere bezettingsgraad van onze testfaciliteiten. Dit zal weer boven de 40% stijgen zodra de produktie weer op een normaal niveau komt."

Françoise Chombar, CEO van Melexis, voegt toe:
"Melexis lichtte gedurende de afgelopen 3 maanden de supply chain van enkele van onze belangrijkste klanten door. Die analyse toonde aan dat de inventarisniveaus van de verschillende schakels in de supply chain soms onnodig overvol waren, soms zelfs zonder dat er enige aanleiding toe blijkt te zijn." zegt Françoise Chombar, CEO van Melexis. "Gedurende de afgelopen jaren heerste er een trend waarbij de verantwoordelijkheid voor elke beslissing van de OEMs naar beneden in de supply chain werd weggeduwd, in weerwil van de voorraadaccelaratietheorie die bewees dat beslissingen slechter worden naarmate de afstand tot de eindconsument groter wordt. Het zal dan ook evengoed voor de halfgeleiderindustrie als voor de elektronische en de autombielindustrie een van de voornaamste uitdagingen worden om de noodzaak voor een risico op vermoedelijke buitensporige voorraden te verzoenen met een veilige toelevering. Dit kan worden bereikt door samen te werken om een gebalanceerde transparantie op- en neerwaarts in de keten uit te werken. Het geheugen van zowel economiën als mensen is soms van korte duur. Daarom zal Melexis zich verder bemoeien om de klanten te behoeden steeds weer dezelfde fouten te begaan. Sterker nog, sommige klanten lopen het risico om te lang te wachten met het plaatsen van orders nu de voorraden beginnen uit te bodemen en het vertrouwen nog steeds zeer laag is. Dit kan zelfs resulteren in het tegenovergestelde effect, namelijk dat van een oververhitte supply chain."

Het bedrijf verwacht een kwartaal-op-kwartaal toename van de omzet van ongeveer 10% in het tweede kwartaal en van minimaal 25% in het derde kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal.Het vierde kwartaal van dit jaar kan een heropleving kennen tot een meer normaal niveau van ongeveer 40 tot 45 miljoen EUR met een EBIT van 6 tot 8 miljoen EUR. Op kwartaalniveau zullen de verkopen met een minimum van 29 miljoen EUR leiden tot een positieve EBIT marge. Een inbreuk op een convenant kan in het volgende kwartaal mogelijk aanleiding geven tot verhoogde interesten op een gedeelte van de uitstaande schuld.Rudi De Winter, CEO van Melexis, verklaarde in zijn toelichting: "De bruto winstmarge daalde tot 34.5% omwille van een lagere bezettingsgraad van onze testfaciliteiten. Dit zal weer boven de 40% stijgen zodra de produktie weer op een normaal niveau komt."Françoise Chombar, CEO van Melexis, voegt toe: "Melexis lichtte gedurende de afgelopen 3 maanden de supply chain van enkele van onze belangrijkste klanten door. Die analyse toonde aan dat de inventarisniveaus van de verschillende schakels in de supply chain soms onnodig overvol waren, soms zelfs zonder dat er enige aanleiding toe blijkt te zijn." zegt Françoise Chombar, CEO van Melexis. "Gedurende de afgelopen jaren heerste er een trend waarbij de verantwoordelijkheid voor elke beslissing van de OEMs naar beneden in de supply chain werd weggeduwd, in weerwil van de voorraadaccelaratietheorie die bewees dat beslissingen slechter worden naarmate de afstand tot de eindconsument groter wordt. Het zal dan ook evengoed voor de halfgeleiderindustrie als voor de elektronische en de autombielindustrie een van de voornaamste uitdagingen worden om de noodzaak voor een risico op vermoedelijke buitensporige voorraden te verzoenen met een veilige toelevering. Dit kan worden bereikt door samen te werken om een gebalanceerde transparantie op- en neerwaarts in de keten uit te werken. Het geheugen van zowel economiën als mensen is soms van korte duur. Daarom zal Melexis zich verder bemoeien om de klanten te behoeden steeds weer dezelfde fouten te begaan. Sterker nog, sommige klanten lopen het risico om te lang te wachten met het plaatsen van orders nu de voorraden beginnen uit te bodemen en het vertrouwen nog steeds zeer laag is. Dit kan zelfs resulteren in het tegenovergestelde effect, namelijk dat van een oververhitte supply chain."