De Hallsensor is een magnetische sensor op basis van het Halleffect, dat in 1879 door Edwin Hall werd ontdekt. Melexis is een belangrijke speler in de markt voor Hallsensoren.

Melexis introduceerde bijvoorbeeld de eerste programmeerbare Hallsensor, die gebruikt wordt voor positie- en hoekherkenning. Melexis werd circa negen maanden geleden door AMS benaderd.

Tot voor kort was AMS niet erg actief op het gebied van Hallsensoren en het bedrijf wilde kennelijk graag deze markt betreden.

AMS vertelde het bedrijf dat ze compensatie vorderen voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met een octrooi op magnetische hoekherkenning dat AMS had verworven.

Gezien de voorafgaande stand van de techniek op dit terrein en rekening houdend met het feit dat de technologie van Melexis in eigen beheer werd ontwikkeld, de Melexis-sensor een andere werking heeft en beschermd is door de eigen octrooien, zag Melexis geen reden om met AMS in onderhandeling te treden over licentiëring.

Melexis hield krachtig aan zijn standpunt vast en verklaarde dat het bedrijf indien nodig zijn positie voor de rechter zou verdedigen. In dit opzicht kwam de indiening van de vordering dan ook niet als een verrassing.

Het is echter interessant dat AMS het noodzakelijk vond om hierover een persbericht uit te geven. Melexis neemt intellectuele eigendomsrechten zeer serieus, maar hanteert tegelijkertijd een pragmatische aanpak.

Iedere dag worden er alleen al in de Verenigde Staten bijna 1000 octrooiaanvragen ingediend. Er bestaan verscheidene duizenden octrooien op hoeksensoren. Het is vanuit economisch oogpunt niet zinvol om proactief alle octrooiaanvragen te screenen.

Het is niet nodig om stappen te ondernemen tegen octrooien die niets nieuws bevatten, bekende principes opnieuw gebruiken of een te breed toepassingsbereik opeisen.

De benadering van Melexis is om zichzelf te verdedigen wanneer dat nodig is. Nu AMS de eerste stappen heeft gezet, zal Melexis de documentatie voorbereiden om de desbetreffende instanties te informeren over de gedetailleerde werking van onze producten en uitleg te verschaffen over de stand van de techniek voorafgaand aan het octrooi van AMS. In de tussentijd zal dit geen enkele invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van Melexis.

De Hallsensor is een magnetische sensor op basis van het Halleffect, dat in 1879 door Edwin Hall werd ontdekt. Melexis is een belangrijke speler in de markt voor Hallsensoren. Melexis introduceerde bijvoorbeeld de eerste programmeerbare Hallsensor, die gebruikt wordt voor positie- en hoekherkenning. Melexis werd circa negen maanden geleden door AMS benaderd. Tot voor kort was AMS niet erg actief op het gebied van Hallsensoren en het bedrijf wilde kennelijk graag deze markt betreden. AMS vertelde het bedrijf dat ze compensatie vorderen voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met een octrooi op magnetische hoekherkenning dat AMS had verworven. Gezien de voorafgaande stand van de techniek op dit terrein en rekening houdend met het feit dat de technologie van Melexis in eigen beheer werd ontwikkeld, de Melexis-sensor een andere werking heeft en beschermd is door de eigen octrooien, zag Melexis geen reden om met AMS in onderhandeling te treden over licentiëring.Melexis hield krachtig aan zijn standpunt vast en verklaarde dat het bedrijf indien nodig zijn positie voor de rechter zou verdedigen. In dit opzicht kwam de indiening van de vordering dan ook niet als een verrassing. Het is echter interessant dat AMS het noodzakelijk vond om hierover een persbericht uit te geven. Melexis neemt intellectuele eigendomsrechten zeer serieus, maar hanteert tegelijkertijd een pragmatische aanpak. Iedere dag worden er alleen al in de Verenigde Staten bijna 1000 octrooiaanvragen ingediend. Er bestaan verscheidene duizenden octrooien op hoeksensoren. Het is vanuit economisch oogpunt niet zinvol om proactief alle octrooiaanvragen te screenen. Het is niet nodig om stappen te ondernemen tegen octrooien die niets nieuws bevatten, bekende principes opnieuw gebruiken of een te breed toepassingsbereik opeisen. De benadering van Melexis is om zichzelf te verdedigen wanneer dat nodig is. Nu AMS de eerste stappen heeft gezet, zal Melexis de documentatie voorbereiden om de desbetreffende instanties te informeren over de gedetailleerde werking van onze producten en uitleg te verschaffen over de stand van de techniek voorafgaand aan het octrooi van AMS. In de tussentijd zal dit geen enkele invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van Melexis.