De bruto marge was 7.8 miljoen EUR, een daling met 64% in vergelijking met het zelfde kwartaal van het vorige jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg -2.6 miljoen EUR, ten opzichte van 10 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

In lijn met de waarderingstechniek die werd gebruikt op jaareinde 2008, heeft Melexis een bijkomend financieel verlies genoteerd van 627.000 EUR op de reële waarde van de CDO portefeuille.

De nettowinst bedroeg -3.6 miljoen EUR, -8 cent per aandeel. In het eerste kwartaal van 2008 was dit 20 cent per aandeel.

De Onderzoeks- en Ontwikkelingsuitgaven bedragen 29% van de verkopen. De verkoopkosten stegen tot 5.5% van de verkopen en de administratiekosten bedragen 12% van de verkopen.

Melexis ligt op koers met zijn kostenbesparingsprogramma en bespaarde tot op heden reeds 1.2 miljoen EUR op de operationele kosten in vergelijking met het vorige kwartaal.

Melexis kocht 22.230 eigen aandelen in gedurende het eerste kwartaal van 2009 tegen een gemiddelde prijs van 4,98 EUR. Hierdoor bedraagt het totale aantal eigen aandelen aan het einde van het eerste kwartaal 1.725.943.

De bruto marge was 7.8 miljoen EUR, een daling met 64% in vergelijking met het zelfde kwartaal van het vorige jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg -2.6 miljoen EUR, ten opzichte van 10 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.In lijn met de waarderingstechniek die werd gebruikt op jaareinde 2008, heeft Melexis een bijkomend financieel verlies genoteerd van 627.000 EUR op de reële waarde van de CDO portefeuille. De nettowinst bedroeg -3.6 miljoen EUR, -8 cent per aandeel. In het eerste kwartaal van 2008 was dit 20 cent per aandeel. De Onderzoeks- en Ontwikkelingsuitgaven bedragen 29% van de verkopen. De verkoopkosten stegen tot 5.5% van de verkopen en de administratiekosten bedragen 12% van de verkopen. Melexis ligt op koers met zijn kostenbesparingsprogramma en bespaarde tot op heden reeds 1.2 miljoen EUR op de operationele kosten in vergelijking met het vorige kwartaal.Melexis kocht 22.230 eigen aandelen in gedurende het eerste kwartaal van 2009 tegen een gemiddelde prijs van 4,98 EUR. Hierdoor bedraagt het totale aantal eigen aandelen aan het einde van het eerste kwartaal 1.725.943.