De toename van 4% was het dubbele van wat de markt verwachtte, terwijl het cijfer van vorige maand opwaarts werd herzien.

Met name de autoverkopen en vraag naar vliegtuigen stimuleerden de orders. Ook exclusief transportmiddelen, die zich vrij volatiel ontwikkelen, was de groei hoger dan verwacht. Juist de autoverkopen en ook de verwachte herstelinvesteringen vanuit

Japan maken dat een recessie scenario te negatief is en een gematigde groei haalbaar is.

De toename van 4% was het dubbele van wat de markt verwachtte, terwijl het cijfer van vorige maand opwaarts werd herzien. Met name de autoverkopen en vraag naar vliegtuigen stimuleerden de orders. Ook exclusief transportmiddelen, die zich vrij volatiel ontwikkelen, was de groei hoger dan verwacht. Juist de autoverkopen en ook de verwachte herstelinvesteringen vanuit Japan maken dat een recessie scenario te negatief is en een gematigde groei haalbaar is.