Binnen de Europese Unie en de G20 wordt gewerkt aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat houders van senior obligaties van banken meedelen in verliezen die ontstaan wanneer deze banken in gebreke blijven.

Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat belastingbetalers niet voor deze verliezen zullen opdraaien.

Op dit moment wordt ervoor gepleit deze maatregelen uit te stellen dan wel af te zwakken om zo de positie van banken niet verder te verzwakken en het economisch herstel verder in gevaar te brengen.

Binnen de Europese Unie en de G20 wordt gewerkt aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat houders van senior obligaties van banken meedelen in verliezen die ontstaan wanneer deze banken in gebreke blijven. Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat belastingbetalers niet voor deze verliezen zullen opdraaien. Op dit moment wordt ervoor gepleit deze maatregelen uit te stellen dan wel af te zwakken om zo de positie van banken niet verder te verzwakken en het economisch herstel verder in gevaar te brengen.