En met reden: de lasten van een hypotheek stemmen immers overeen met de huur die betaald wordt voor het geleende bedrag (te vergelijken met de huurprijs voor een woning) en de terugbetaling van het kapitaal.

Door deze terugbetaling wordt de leningnemer uiteindelijk de eigenaar van een kapitaal (in dit geval het vastgoed), waarvan hij zal kunnen genieten tijdens zijn pensioen.

Eén van de conclusies van de jongste ING Focus Real Estate (2013-1) was overigens dat het obligo van de hypothecaire leningen de jongste jaren was toegenomen (veel Belgen volgen voornoemde redenering en leggen via hun woning een kapitaal aan, aan de hand van een hypothecaire lening): uitgedrukt in % van het BBP (in een % dus van wat België jaarlijks produceert) ligt dit zelfs hoger dan het Europese gemiddelde in 2008 en bedraagt dit bijna 46%.

De Belgen bevestigen dus duidelijk hun reputatie van stevige spaarders.

Zelfs binnen een vastgoedmarkt die zich stabiliseert (wat het geval is sinds 2008: de prijzen volgen de inflatie) en waarbinnen het risico van een daling van de prijzen bestaat, blijft het op lange termijn rationeel om een goed te kopen.

Want ook al verliest het goed op korte termijn aan waarde door de prijsdalingen, de kans blijft groot dat deze verliezen op lange termijn worden tenietgedaan (en het pensioenkapitaal gevrijwaard blijft).

En met reden: de lasten van een hypotheek stemmen immers overeen met de huur die betaald wordt voor het geleende bedrag (te vergelijken met de huurprijs voor een woning) en de terugbetaling van het kapitaal. Door deze terugbetaling wordt de leningnemer uiteindelijk de eigenaar van een kapitaal (in dit geval het vastgoed), waarvan hij zal kunnen genieten tijdens zijn pensioen. Eén van de conclusies van de jongste ING Focus Real Estate (2013-1) was overigens dat het obligo van de hypothecaire leningen de jongste jaren was toegenomen (veel Belgen volgen voornoemde redenering en leggen via hun woning een kapitaal aan, aan de hand van een hypothecaire lening): uitgedrukt in % van het BBP (in een % dus van wat België jaarlijks produceert) ligt dit zelfs hoger dan het Europese gemiddelde in 2008 en bedraagt dit bijna 46%. De Belgen bevestigen dus duidelijk hun reputatie van stevige spaarders. Zelfs binnen een vastgoedmarkt die zich stabiliseert (wat het geval is sinds 2008: de prijzen volgen de inflatie) en waarbinnen het risico van een daling van de prijzen bestaat, blijft het op lange termijn rationeel om een goed te kopen. Want ook al verliest het goed op korte termijn aan waarde door de prijsdalingen, de kans blijft groot dat deze verliezen op lange termijn worden tenietgedaan (en het pensioenkapitaal gevrijwaard blijft).