Daarenboven situeren de huidige rentevoeten zich, ondanks de recente stijging, nog steeds op historisch lage niveaus zodat de impact hoe dan ook beperkt zal blijven voor zover de klim van de rentetarieven zich niet verder zet.

Vandaar ook dat het herstel van deze markten zich vrij snel heeft ingezet. Dit doet echter geen afbreuk aan de fundamentele problemen van sommige landen zoals de eerder genoemde BRIC-landen, die Duchateau in zijn beleggingspolitiek dan ook grotendeels vermijdt en vervangt door kleinere Aziatische groeilanden.

Daarenboven situeren de huidige rentevoeten zich, ondanks de recente stijging, nog steeds op historisch lage niveaus zodat de impact hoe dan ook beperkt zal blijven voor zover de klim van de rentetarieven zich niet verder zet. Vandaar ook dat het herstel van deze markten zich vrij snel heeft ingezet. Dit doet echter geen afbreuk aan de fundamentele problemen van sommige landen zoals de eerder genoemde BRIC-landen, die Duchateau in zijn beleggingspolitiek dan ook grotendeels vermijdt en vervangt door kleinere Aziatische groeilanden.