De overschrijding vloeit voort op 14 april 2009 uit de terugkoop door NPM van eigen aandelen in het kader van het huidige terugkoopprogramma.

De beschrijving van dit programma en de wekelijkse kennisgevingen inzake terugkoop van aandelen kunnen worden geraadpleegd op www.npm.be.

De passieve onderschrijding van de 2%-drempel is het gevolg van de vernietiging, gedurende de buitengewone algemene vergadering van NPM van 16 april 2009, van 2.200.000 eigen aandelen.

De overschrijding vloeit voort op 14 april 2009 uit de terugkoop door NPM van eigen aandelen in het kader van het huidige terugkoopprogramma. De beschrijving van dit programma en de wekelijkse kennisgevingen inzake terugkoop van aandelen kunnen worden geraadpleegd op www.npm.be. De passieve onderschrijding van de 2%-drempel is het gevolg van de vernietiging, gedurende de buitengewone algemene vergadering van NPM van 16 april 2009, van 2.200.000 eigen aandelen.