Toch stelt 12% van de geënquêteerden dat hij meer spaart, terwijl 6% om die reden precies minder spaart. Vooral bij de Franstaligen neemt de spaarneiging toe (16%), terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 9% gaat.

Op het vlak van beleggingen, geldt de omgekeerde beweging. Van de respondenten stelt immers 17% dat hij door de moeilijke formatiegesprekken minder belegt, terwijl 3% het tegendeel beweert.

Dit blijkt zowel voor Franstaligen als voor Nederlandstaligen te gelden. Blijkbaar zorgt de politieke onzekerheid volgens de de ING-BeleggersBarometer toch voor iets meer risicoaversie.

Toch stelt 12% van de geënquêteerden dat hij meer spaart, terwijl 6% om die reden precies minder spaart. Vooral bij de Franstaligen neemt de spaarneiging toe (16%), terwijl het bij de Nederlandstaligen maar om 9% gaat. Op het vlak van beleggingen, geldt de omgekeerde beweging. Van de respondenten stelt immers 17% dat hij door de moeilijke formatiegesprekken minder belegt, terwijl 3% het tegendeel beweert. Dit blijkt zowel voor Franstaligen als voor Nederlandstaligen te gelden. Blijkbaar zorgt de politieke onzekerheid volgens de de ING-BeleggersBarometer toch voor iets meer risicoaversie.