In november trok de inflatie terug iets aan tot 0,81% en in december tot 0,97%, maar bevond zich dus voor de vierde opeenvolgende maand beneden 1,0%.

De lage inflatie op jaarbasis is vooral toe te schrijven aan de daling van de energieproducten met -4,2%.

Op basis van de laatste vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal algemeen indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2014 op 0,9% uitkomen, tegenover 1,11% in 2013 en 2,84% in 2012.

De groeivoet van de zgn. "gezondheidsindex" zou in 2014 gemiddeld 1,0% bedragen, tegenover 1,24% in 2013 en 2,65% in 2012.

In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het FPB voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in december 2014.

Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2015 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2015 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

In november trok de inflatie terug iets aan tot 0,81% en in december tot 0,97%, maar bevond zich dus voor de vierde opeenvolgende maand beneden 1,0%. De lage inflatie op jaarbasis is vooral toe te schrijven aan de daling van de energieproducten met -4,2%. Op basis van de laatste vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal algemeen indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2014 op 0,9% uitkomen, tegenover 1,11% in 2013 en 2,84% in 2012. De groeivoet van de zgn. "gezondheidsindex" zou in 2014 gemiddeld 1,0% bedragen, tegenover 1,24% in 2013 en 2,65% in 2012. In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het FPB voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in december 2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2015 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2015 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.