Die omschakeling komt er op termijn, maar vandaag lijkt de ongerustheid daarover nog voorbarig. In de VS wordt wel luidop nagedacht over een verlaging/stopzetting van de maandelijkse obligatieaankopen door de Fed, maar de Fed zal zo goed als zeker erg voorzichtig blijven bij elke aanpassing van haar beleid.

En ondertussen zitten er nog meer monetaire stimuli aan te komen in Japan en Europa. Op wereldvlak is een verkrapping van het monetaire beleid volgens Bart Van Craeynest nog lang niet in zicht.

Voor de nabije toekomst blijven de vooruitzichten: lage, maar toenemende economische groei, lage inflatie en een voortzetting van het erg ondersteunende monetaire beleid.

Die omschakeling komt er op termijn, maar vandaag lijkt de ongerustheid daarover nog voorbarig. In de VS wordt wel luidop nagedacht over een verlaging/stopzetting van de maandelijkse obligatieaankopen door de Fed, maar de Fed zal zo goed als zeker erg voorzichtig blijven bij elke aanpassing van haar beleid. En ondertussen zitten er nog meer monetaire stimuli aan te komen in Japan en Europa. Op wereldvlak is een verkrapping van het monetaire beleid volgens Bart Van Craeynest nog lang niet in zicht. Voor de nabije toekomst blijven de vooruitzichten: lage, maar toenemende economische groei, lage inflatie en een voortzetting van het erg ondersteunende monetaire beleid.