De belangrijkste punten zijn:

- Beleggers vragen zich terecht af of de aandelen niet te hoog geprijsd zijn, gezien de resultaten en de vooruitzichten die bedrijven presenteren. Op de korte termijn lijkt het onwaarschijnlijk dat we winststijgingen die in de aandelenkoersen zijn verwerkt daadwerkelijk gerealiseerd zullen zien. De verwachting wordt steeds sterker dat áls de aandelenkoersen en de bedrijfswinsten weer beter op elkaar aansluiten, dat zal gebeuren in een dalende markt.

- Toch is het de moeite waard om een ander perspectief te overwegen, namelijk dat de aandelenkoersen en de bedrijfswinsten langere tijd uit elkaar kunnen blijven lopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een definitief herstel van de bedrijfsactiviteit de komende kwartalen doorzet. De omstandigheden voor grootschalige bedrijfsactiviteiten lijken gunstig nu bedrijven veel cash op hun balans hebben, de financieringskosten laag zijn en veel landen overwegen om de vennootschapsbelasting te verlagen.

- Recente deals zoals Vivendi dat SFR verkocht, of Liberty Global dat Ziggo kocht, zouden de voorbodes kunnen zijn van een lange periode van fusies en overnames. Europese bedrijven bevinden zich in een goede positie om daaraan deel te nemen en ervan te profiteren.

- Een herstel van grootschalige bedrijfsactiviteiten kan de trend doen keren waarin Europese small- en midcap-aandelen aanzienlijk beter presteren dan large caps. De afgelopen vijftien jaar zijn de large caps nauwelijks van hun plaats gekomen, maar de factoren achter goede prestaties van de smallcaps zijn nu minder relevant geworden. Toch kan blijken dat beleggers nog huiverig zijn om meer large caps in hun aandelenportefeuilles op te nemen.

De belangrijkste punten zijn: - Beleggers vragen zich terecht af of de aandelen niet te hoog geprijsd zijn, gezien de resultaten en de vooruitzichten die bedrijven presenteren. Op de korte termijn lijkt het onwaarschijnlijk dat we winststijgingen die in de aandelenkoersen zijn verwerkt daadwerkelijk gerealiseerd zullen zien. De verwachting wordt steeds sterker dat áls de aandelenkoersen en de bedrijfswinsten weer beter op elkaar aansluiten, dat zal gebeuren in een dalende markt. - Toch is het de moeite waard om een ander perspectief te overwegen, namelijk dat de aandelenkoersen en de bedrijfswinsten langere tijd uit elkaar kunnen blijven lopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een definitief herstel van de bedrijfsactiviteit de komende kwartalen doorzet. De omstandigheden voor grootschalige bedrijfsactiviteiten lijken gunstig nu bedrijven veel cash op hun balans hebben, de financieringskosten laag zijn en veel landen overwegen om de vennootschapsbelasting te verlagen. - Recente deals zoals Vivendi dat SFR verkocht, of Liberty Global dat Ziggo kocht, zouden de voorbodes kunnen zijn van een lange periode van fusies en overnames. Europese bedrijven bevinden zich in een goede positie om daaraan deel te nemen en ervan te profiteren. - Een herstel van grootschalige bedrijfsactiviteiten kan de trend doen keren waarin Europese small- en midcap-aandelen aanzienlijk beter presteren dan large caps. De afgelopen vijftien jaar zijn de large caps nauwelijks van hun plaats gekomen, maar de factoren achter goede prestaties van de smallcaps zijn nu minder relevant geworden. Toch kan blijken dat beleggers nog huiverig zijn om meer large caps in hun aandelenportefeuilles op te nemen.