Maar niet alleen de demografische pyramide heeft te maken met dit fenomeen. In 1968 waren er 51 werknemers voor elke Amerikaan die op de ziekenkas stond, vandaag zijn dat er 13. Over deze periode van 45 jaar zijn de medische mogelijkheden nochtans sterk toegenomen.

Steeds meer Amerikanen belanden op SSDI, de tegenhanger (mits een aantal aanpassingen) van onze ziekenkas. Sommige waarnemers spreken van een gigantische fraude, waarbij stress, depressies enzovoort een steeds belangrijkere rol spelen. Ook jeuk, onverklaarbare pijnen enzovoort zijn steeds vaker een argument voor de Amerikanen om zich arbeidsongeschikt te laten verklaren.

Maar niet alleen de demografische pyramide heeft te maken met dit fenomeen. In 1968 waren er 51 werknemers voor elke Amerikaan die op de ziekenkas stond, vandaag zijn dat er 13. Over deze periode van 45 jaar zijn de medische mogelijkheden nochtans sterk toegenomen. Steeds meer Amerikanen belanden op SSDI, de tegenhanger (mits een aantal aanpassingen) van onze ziekenkas. Sommige waarnemers spreken van een gigantische fraude, waarbij stress, depressies enzovoort een steeds belangrijkere rol spelen. Ook jeuk, onverklaarbare pijnen enzovoort zijn steeds vaker een argument voor de Amerikanen om zich arbeidsongeschikt te laten verklaren.