Stockton heeft de belastinginkomsten fors zien teruglopen als gevolg van de vastgoedcrisis, waardoor de rekeningen van de stad niet meer kloppen.

De vraag is nu uiteraard of nog meer Amerikaanse steden overkop zullen gaan. Op korte termijn lijkt dat gevaar relatief gering, afgezien van hier en daar een uitzondering. Op langere termijn is het niet onmogelijk dat meer steden failliet zullen gaan dan wel zware besparingsplannen moeten uitvoeren.

Emerging markets gaan sneller blijven groeien dan Europa of VS

De economische groei in opkomende economieën zal volgens Michael Gomez van PIMCO de komende drie tot vijf jaar afzwakken, maar nog wel hoger zijn dan de groei in Europa en de Verenigde Staten.

Opkomende economieën zijn aan de huidige moeilijke internationaal onzekere periode begonnen met relatief sterke balansen, een relatief grote bewegingsvrijheid ten aanzien van hun beleid en een goede positie wat betreft hun valutareserves.

De opkomende markten worden geraakt door de ongunstige ontwikkelingen in de ontwikkelde landen maar staan er de komende tijd beter voor.

Dit betekent dat er in de opkomende landen kansen liggen op een hoger reëel rendement dan in de alternatieve beleggingscategorieën van de ontwikkelde landen.

Stockton heeft de belastinginkomsten fors zien teruglopen als gevolg van de vastgoedcrisis, waardoor de rekeningen van de stad niet meer kloppen. De vraag is nu uiteraard of nog meer Amerikaanse steden overkop zullen gaan. Op korte termijn lijkt dat gevaar relatief gering, afgezien van hier en daar een uitzondering. Op langere termijn is het niet onmogelijk dat meer steden failliet zullen gaan dan wel zware besparingsplannen moeten uitvoeren. Emerging markets gaan sneller blijven groeien dan Europa of VS De economische groei in opkomende economieën zal volgens Michael Gomez van PIMCO de komende drie tot vijf jaar afzwakken, maar nog wel hoger zijn dan de groei in Europa en de Verenigde Staten. Opkomende economieën zijn aan de huidige moeilijke internationaal onzekere periode begonnen met relatief sterke balansen, een relatief grote bewegingsvrijheid ten aanzien van hun beleid en een goede positie wat betreft hun valutareserves. De opkomende markten worden geraakt door de ongunstige ontwikkelingen in de ontwikkelde landen maar staan er de komende tijd beter voor. Dit betekent dat er in de opkomende landen kansen liggen op een hoger reëel rendement dan in de alternatieve beleggingscategorieën van de ontwikkelde landen.