Werkgevers zouden zich bij pensioenregelingen daarom meer op risico's moeten richten die zich gedurende de vastgestelde periode voordoen, zodat ze beter in staat zijn om hun risicotolerantie aan te passen aan de daadwerkelijke risico's.

Werkgevers zouden zich bij pensioenregelingen daarom meer op risico's moeten richten die zich gedurende de vastgestelde periode voordoen, zodat ze beter in staat zijn om hun risicotolerantie aan te passen aan de daadwerkelijke risico's.