Dit audit rapport was uitgevoerd naar aanleiding van de recente berichtgeving in de pers over de aanwezigheid van Immobel in het verkoopproces en de mogelijke betrokkenheid van Didier Bellens, CEO van Belgacom.

De afdeling Interne Audit heeft alle beschikbare elementen in het Stro-dossier in overweging genomen en heeft zowel de historiek van het dossier, de huidige stand van zaken als de geplande procedure voor de afhandeling onderzocht.

Telkens werd nagegaan of deze elementen strookten met de geldende regels inzake corporate governance.

Dit audit rapport was uitgevoerd naar aanleiding van de recente berichtgeving in de pers over de aanwezigheid van Immobel in het verkoopproces en de mogelijke betrokkenheid van Didier Bellens, CEO van Belgacom. De afdeling Interne Audit heeft alle beschikbare elementen in het Stro-dossier in overweging genomen en heeft zowel de historiek van het dossier, de huidige stand van zaken als de geplande procedure voor de afhandeling onderzocht. Telkens werd nagegaan of deze elementen strookten met de geldende regels inzake corporate governance.