De rentesituatie in Verenigde Staten geeft volgens professor Stefan Duchateau een fundamenteel ander beeld dan die in Europ. In de VS zijn er wel degelijk waarneembare stijgingen in het prijspeil in de orde van grootte van 2%.

Dit laatste is een onmiskenbaar signaal voor de monetaire overheid dat het monetaire stimuleringsbeleid zijn limieten heeft bereikt.

Gegeven de positieve ontwikkeling inzake de werkgelegenheid, heeft de Amerikaanse monetaire overheid dan ook wijselijk beslist haar stimuleringspakket tegen oktober volledig af te bouwen. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De rentesituatie in Verenigde Staten geeft volgens professor Stefan Duchateau een fundamenteel ander beeld dan die in Europ. In de VS zijn er wel degelijk waarneembare stijgingen in het prijspeil in de orde van grootte van 2%. Dit laatste is een onmiskenbaar signaal voor de monetaire overheid dat het monetaire stimuleringsbeleid zijn limieten heeft bereikt. Gegeven de positieve ontwikkeling inzake de werkgelegenheid, heeft de Amerikaanse monetaire overheid dan ook wijselijk beslist haar stimuleringspakket tegen oktober volledig af te bouwen. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.