Op de beurs van Brussel kaartte Euronav nog eens de onderwaardering van zijn aandeel aan.
...