Als de rentecurve steil is - en bijgevolg het verschil tussen de korte- en de langetermijnrente groot - dan maken de Japanse banken meer winst. Zij trekken spaargeld aan voor de korte termijn en betalen spaarders een rente. Ze verstrekken leningen voor de lange termijn en vragen daarvoor een rente. Het verschil tussen de eerste en de tweede rente is de rentemarge die hun winst bepaalt. De Japanse verzekeraars krijgen in zekere zin de garantie dat ze geen geld zullen verliezen door langlopende overheidsobligaties te kopen. Zij kopen obligaties om hun verplichtingen op de lange termijn in te dekken.
...