Op Wall Street worden de records aan elkaar geregen. De sterke mondiale conjunctuur en het vooruitzicht op een verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting voeden het optimisme. De langetermijnrente trok lichtjes aan, wat de obligatiekoersen onder druk zette.
...