De markten gaan ervan uit dat een nieuwe renteverhoging er ten vroegste in december komt nu de inflatie laag blijft en de Amerikaanse economie niet kan overtuigen. De Fed zou wel meer uitleg verschaffen over de afbouw van het balanstotaal.
...